Energietransitie zorgt voor dynamiek

De invloed van de energietransitie is zichtbaar binnen de hele energiesector en groeit iedere dag. De klant wordt kritischer en vraagt om innovatie, duurzaamheid en geldbesparing. Dat betekent dat de productie van energie schoner moet en het verbruik van energie slimmer. Om aan de veranderende vraag vanuit de markt te kunnen blijven voldoen, is het nodig dat de sector aanhaakt bij ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, automatisering en the Internet of Things.

Dit leidt tot vraagstukken die wellicht herkenning oproepen:

  • Hoe verminder ik de tijd die mijn front-office medewerkers besteden aan het opvolgen van klantvragen?
  • Hoe verhoog ik klanttevredenheid?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers altijd de relevante klantgegevens voor handen hebben?
  • Hoe maak ik de volgende stap in de digitalisering van onze processen?

Stroomlijn marketing, sales én serviceprocessen

Voor nutsbedrijven is het administreren van de gegevens over de contracten en het verbruik een complex proces. Vaak veroorzaakt door gecompliceerde product- en tariefstructuren en de grote omvang van het aantal transacties. Wij hielpen diverse energie- en netwerkbedrijven met het digitaliseren van deze processen.

Dit doen wij met een centraal ERP, Billing- en CRM platform gebouwd met Salesforce technologie. De oplossing helpt medewerkers klantverzoeken sneller af te handelen doordat het een integraal klantbeeld laat zien vanuit één platform. Gegevens uit backendsystemen kunnen via interfaces gekoppeld worden en klantgegevens, technische informatie of factuurgegevens worden gestructureerd weergegeven.

De oplossing biedt nutsbedrijven de mogelijkheid om op een intelligente manier met alle beschikbare data om te gaan. Hiermee vergroten nutsbedrijven de productiviteit van medewerkers en de professionaliteit van hun klantenservice.

Deze bedrijven maken al gebruik van onze oplossingen voor de energiesector: